13 maja 2018 – Webinarium SGH

11 maja 2018 roku uczniowie klas: I C i II C mieli okazję uczestniczyć w webinarium „Zarządzanie zespołem – team building” organizowanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Wykład był prowadzony przez dr Celinę Sołek – Borowską. W spotkaniu online uczestniczyły szkoły z całej Polski realizujące program Klasa Akademicka SGH, które zgłosiły chęć udziału w webinarium.

Jednym z celów wykładu było zdefiniowanie i określenie różnic pomiędzy grupą a zespołem. Pani doktor wyjaśniła, w jaki sposób utworzyć efektywny zespół. Została przedstawiona specyfika poszczególnych ról zespołowych według Mereditha Belbina, który sądził, że należy wyróżnić dziewięć charakterystycznych ról w zespole. Uczniowie dowiedzieli się, że etapy powstawania zespołu obejmują wyznaczanie celów, analizę roli i odpowiedzialności każdego z członków oraz pogłębianie wzajemnego zaufania i otwartości. Zostali poinformowani o wadach i zaletach pracy w grupach. Podczas webinarium uczniowie mieli możliwość interakcji przez czat internetowy.

Wykład był niezwykle ciekawą oraz nowoczesną formą dydaktyczną i młodzież wyraziła chęć udziału w podobnych  zajęciach w przyszłości. W naszej szkole było to kolejne  spotkanie w ramach realizacji programu Klasa Akademicka SGH.