13 maja 2018 – Młodzi graficy najlepsi w wojewódzkim konkursie promującym czytelnictwo

Dużym sukcesem dla uczniów z klasy drugiej graficznej zakończył się VI WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY na plakat promujący czytelnictwo „Czytanie – polecam” zorganizowany przez Bursę Szkolną nr 1 w Lublinie. Magdalena Brodziak zdobyła I miejsce, Daniel LipińskiIII miejsce, a wyróżnienia uzyskały: Karolina Kloc i Dominika Pietruczyk.

Uczniowie wykonali plakaty w programie do grafiki wektorowej Inkscape. Oprócz opracowania graficznego zadaniem konkursowym było również ułożenie ciekawego i atrakcyjnego hasła zachęcającego do czytania.

Prace uczniów zostały bardzo wysoko ocenione przez Komisję Konkursową, która w Protokole podkreśliła: Szczególne uznanie należy się I LO im. ONZ w Biłgoraju, którego reprezentanci wykonali największą ilość plakatów, spośród których wyłoniono laureatów. Komisja zaznacza, że WSZYSTKIE prace z I LO im. ONZ wyróżniają się jakością, toteż należą się wyrazy uznania WSZYSTKIM uczestnikom i ich opiekunce.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, a uczestnikami była młodzież z placówek oświatowych województwa lubelskiego w wieku powyżej 15 lat.

Głównymi celami konkursu były: włączenie się w ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa, uświadomienie znaczenia czytania dla rozwoju intelektu i osobowości człowieka, uwrażliwianie młodzieży na wartości estetyczne, rozwijanie wyobraźni i uzdolnień plastycznych oraz prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży.

Opiekunem uczniów była pani Anna Dobraczyńska, nauczyciel grafiki komputerowej.