13 grudnia 2016 – III Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej

7 grudnia 2016  roku w Instytucie Neofilologii PWSZ w Chełmie odbył się III Wojewódzki Konkurs Poezji i Pieśni Rosyjskiej  pod hasłem: „Kwiaty naszego niespotkania” – poezja Anny Achmatowej. Konkurs został zorganizowany przez Katedrę Slawistyki PWSZ w Chełmie z okazji 50 rocznicy urodzin rosyjskiej poetki Anny Achmatowej. W konkursie wzięło udział 46 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Czytaj więcej…