12 kwietnia 2017 – OLIMPIADA „O DIAMENTOWY INDEKS AGH”

W dniach 18-19.03 2017 r. w Krakowie odbył się finał X Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”. Do etapu finałowego olimpiady z przedmiotów: matematyka oraz geografia z elementami geologii przystąpiło siedmiu uczniów naszej szkoły.

Tytuły laureatów X Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” zdobyli:

  • Karol Momot z kl. III J – matematyka, opiekun: pani Renata Jurczak
  • Marcin Grzyb z kl. III C – geografia z elementami geologii, opiekun: pan Wiesław Świerczyński.

Tytuły finalistów X Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu geografia z elementami geologii z uzyskali:

  • Kamila Dzierżanowska z kl. III C
  • Maciej Jamiński z kl. II C
  • Jakub Kowal z kl. II D
  • Katarzyna Kucharz z kl. III E
  • Natalia Tutka z kl. III C

Opiekunami uczniów są: pani Barbara Łokaj i pan Wiesław Świerczyński.

Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” będą przyjmowani w roku akademickim 2017/2018 na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia do Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z pominięciem warunków rekrutacji.

Gratulujemy!