11 czerwca 2022 – Zapraszamy do Internatu

1. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych  podań-kwestionariuszy.

2. Kwestionariusze o przyjęcie do internatu dostępne są:

3. Termin składania kwestionariusz:

  • obecne klasy pierwsze, drugie i trzecie do  30 czerwca 2022 r.
  • przyszłoroczne klasy pierwsze do 29 lipca 2022 r.

4. Wypełnione kwestionariusze można złożyć  w sekretariacie szkoły lub przesłać drogą elektroniczną na adres szkoły.

5. Lista przyjętych do internatu ogłoszona będzie  2 sierpnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń w szkole.