11 czerwca 2019 – Finał OMTTK

Uczniowie Powiatowego Gimnazjum i I LO im. ONZ w Biłgoraju najlepsi w Polsce

W dn. 30. 05. – 02. 06. 2019 r. w Augustowie odbył się XLVII Finał Centralnego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. OMTTK PTTK jest najbardziej prestiżową imprezą turystyczną adresowaną do dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce, organizowaną przez PTTK. W Turnieju biorą udział trzyosobowe zespoły, a rywalizacja toczy się w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Województwo lubelskie w dwóch kategoriach: gimnazjum i szkoły średnie reprezentowali uczniowie z Powiatowego Gimnazjum i I LO im ONZ w Biłgoraju, którzy byli bezkonkurencyjni na eliminacjach wojewódzkich. Uczestnicy z całej Polski musieli się wykazać nieprzeciętną wiedzą z zakresu krajoznawstwa, turystyki, topografii, geografii, historii, kultury, przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa i higieny wycieczkowania. W części praktycznej uczniowie zmierzyli się z turystycznym marszem na orientację, torem przeszkód (turystyczny rower), udzielaniem pierwszej pomocy i korzystaniem z apteczki, a także rywalizowali w konkurencjach takich  jak: esperanto – język, który łączy, kuchnia regionalna województwa podlaskiego oraz turysta żeglarz.  Uczniowie z klasy III gimnazjum z Powiatowego Gimnazjum w składzie Konrad Deryło, Szymon Krzesiński i Julia Rębacz okazali się najlepsi i zajęli I miejsce. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepsi byli uczniowie I LO im. ONZ w Biłgoraju – Anna Skubis, Maksymilian Wachowicz i Jakub Złomański. Organizatorzy zapewnili również uczniom i ich opiekunom zwiedzanie Augustowa i rejs statkiem po jeziorach.

Uczniów do Turnieju przygotował P. Mirosław Obszański.