1 grudnia 2014 – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polskim…

Rozpoczynamy realizację IV edycji Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy. Olimpiadę organizuje się jako trójstopniowe interdyscyplinarne zawody o zasięgu ogólnopolskim. W Olimpiadzie udział biorą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć — za zgodą Komitetów Okręgowych – uczniowie gimnazjów zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych — realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę. Czytaj więcej…