1 czerwca 2022 – XXII Konkurs Wiedzy o Stefanie Kardynale Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia

27 maja 2022 r. młodzież naszego liceum wzięła udział w XXII Konkursie Wiedzy o Stefanie Kardynale Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia „Dla nas, po Bogu, największa miłość to Polska”. Konkurs miał zasięg wojewódzki, został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju i odbył się pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. W kategorii szkół ponadpodstawowych nasi uczniowie osiągnęli sukcesy. Daria Gałczyńska z kl. III Hp zajęła I miejsce (opiekun – pani Barbara Kłubko), Faustyna Mazurek z kl. II F II miejsce (opiekun – pani Grażyna Skakuj) i Maciej Bukarewicz z kl. II D III miejsce (opiekun – pani Małgorzata Polańska).

Gratulujemy!