Wymiana Bułgarska

Współpraca Liceum im. ONZ w Biłgoraju z dwujęzycznym Gimnazjum Geo Milev w Burgas miała swój początek podczas pobytu polskich uczniów w Burgas w czerwcu 2015 r. Natomiast już w październiku uczniowie Liceum im. ONZ gościli w Biłgoraju swoich nowych przyjaciół z Bułgarii.

Gimnazjum Geo Milev jest szkołą, w której niektóre przedmioty (biologia, geografia) wykładane są również w języku angielskim, a naukę języka niemieckiego mona ukończyć zdaniem certyfikatu.

Koordynator projektu: Maria Kanty

Data następnego wyjazdu: czerwiec 2016