9 października 2019 – Obchody Dnia św. Franciszka i Światowego Dnia Zwierząt

W dniach 3-8 października 2019 roku, z okazji organizowanych po raz czwarty w naszej szkole obchodów Dnia św. Franciszka i Światowego Dnia Zwierząt, odbyły się spotkania, warsztaty, wykłady i pogadanki na temat pomocy zwierzętom, ich ochrony oraz roli, jaką pełnią w życiu człowieka.

Uczniowie klas biologicznych uczestniczyli w spotkaniu z weterynarzem – panią Sylwią Buszkowską-Znak, która zapoznała młodzież z zagadnieniami z zakresu higieny i pielęgnacji czworonogów, jak również z diagnostyką i leczeniem najczęściej występujących u nich chorób.

Dla uczniów z klas graficznych ciekawe warsztaty prowadziła pani psycholog Monika Szczerba. Podczas zajęć licealiści rozmawiali o wpływie zwierząt na psychikę człowieka oraz projektowali koszulki promujące opiekę nad zwierzętami.

Dużo radości sprawiło młodzieży spotkanie z dogoterapeutą – panem Grzegorzem Kubikiem, który przybył do szkoły razem z Talikiem, psem terapeutycznym. Pan Kubik opowiadał o zawodzie dogoterapeuty oraz efektach terapii z dziećmi i dorosłymi. Prezentował ćwiczenia wpływające na koncentrację uwagi i rozwój funkcji poznawczych.

Młodzież z klas mundurowych uczestniczyła w spotkaniu z policjantami – panem Adamem Grandą i panem Markiem Harkotem oraz służbowym psem Nilo. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych informacji na temat niezastąpionej pomocy czworonogów w codziennej pracy policjantów, szczególnie pionu kryminalnego. Uczniowie obejrzeli także prezentację multimedialną przygotowaną przez nauczycieli pt. „Psy w służbie człowieka”, dzięki której mogli zobaczyć, w jakich innych zawodach psy wspomagają pracę ludzi.

Na lekcjach religii o życiu i działalności św. Franciszka opowiadały siostry z Zakonu Franciszkanek Misjonarek Maryi. Siostry z Łabuń, wykorzystując prezentację multimedialną, rozmawiały z młodzieżą o swojej działalności misyjnej na rzecz potrzebujących na całym świecie. Przestrzegały młodych ludzi przed zagrożeniami współczesnej cywilizacji, takimi jak: handel ludźmi, prostytucja czy niewolnictwo.

Uczniowie z klas prawniczych wzięli udział w wykładzie mecenasa Jacka Kraczka, który przedstawił licealistom aktualny stan prawny w zakresie ochrony zwierząt. Pan Kraczek informował o skutkach znęcania się nad czworonogami i uwrażliwiał młodzież na krzywdę zwierząt.

Dodatkową atrakcją dla licealistów był wyjazd do Okrągłego k. Biłgoraja, gdzie młodzież z grupy „ONZ pomaga zwierzętom” mogła zapoznać się z alpakoterapią, prowadzoną przez pana Grzegorza Kubika. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach mających na celu budowanie pozytywnych emocji i rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Na terenie szkoły zorganizowano także kiermasz ciast, z którego dochód zostanie przeznaczony na wsparcie działalności Biłgorajskiego Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami „Podaj Łapę” oraz Przytuliska w Józefowie. Prowadzono również zbiórkę karmy, używanych koców, kołder i legowisk dla potrzebujących czworonogów.

W działania na rzecz zwierząt zaangażowana była cała społeczność szkolna. Koordynatorem akcji była grupa „ONZ pomaga zwierzętom” pod kierunkiem pani Anny Dobraczyńskiej.