9 grudnia 2018 – Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

7 grudnia 2018 roku w czytelni odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas pierwszych i drugich liceum oraz trzecich gimnazjum. Głównymi celami konkursu była promocja książki i czytelnictwa, uwrażliwianie młodych ludzi na piękno słowa literackiego  oraz pokazanie biblioteki jako miejsca odkrywania talentów młodzieży. Zadaniem uczestników było przeczytanie fragmentu wybranej przez siebie książki z “nowości” zakupionych do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jury po uwzględnieniu kryteriów oceny: techniki czytania oraz stosowania środków artystycznego wyrazu postanowiło nagrodzić:

  • I miejsce – Dominika Adamowicz, kl. II H oraz Julia Liwak, kl. I G
  • II miejsce – Alicja Kwiatkowska, kl. I G oraz Karolina Syta, kl. I F
  • III miejsce – Julia Błazik, kl. I G oraz Klaudia Markiewicz, kl. I G
  • wyróżnienie – Magdalena Mazurek, kl. I F

Nagrodzonym uczniom zostały wręczone nagrody książkowe ufundowane przez Uczniowski Fundusz Oświaty, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele bibliotekarze: pani Jadwiga Oleszek i pani Elżbieta Ciryt.