8 listopada 2021 – Sukcesy w konkursie „Wolna-Niepodległa”

Uczennice naszego liceum osiągnęły sukcesy w konkursie historycznym „Wolna-Niepodległa”. Hanna Brodziak z kl. II D uzyskała tytuł laureata (opiekun p. Barbara Chołyst), a  wyróżnienia otrzymały: Katarzyna Łokaj z kl. III Hp (opiekun p. Elżbieta Ciryt) i Aleksandra Róg z kl. III Dp (opiekun p. Jadwiga Oleszek). 

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych podległych Delegaturze w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie. W  kategorii szkół ponadpodstawowych Komisja Konkursowa wyłoniła 11 laureatów oraz wyróżniła 10 uczniów.

Organizatorem konkursu był Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Zieliński, współorganizatorami: Wojewoda Lubelski, Lubelski Kurator Oświaty, IPN Oddział w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Gratulujemy!