7 sierpnia 2020 – Maturzyści

Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości oraz absolwentów po odbiór aneksówwe wtorek 11 sierpnia 2020 r. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przeciwepidemicznego obowiązują: maseczka, rękawiczki, własny długopis.

Zaświadczenia wydawane będą wg poniższego harmonogramu.

Korytarz I piętra (wejście B – do szatni)

9.00-10.30 – uczniowie klas: 3A, 3B, 3D, 3F, 3i

10.30-12.00 – uczniowie klas: 3C, 3E, 3G, 3H

Sala 133 (wejście główne)

12.00-13.00 – absolwenci starszych roczników poprawiający w tym roku egzamin dojrzałości