7 grudnia 2021 – Podziękowanie za działania na rzecz zwierząt

Nasza szkoła otrzymała podziękowanie od pani prof. Haliny Kowalskiej-Pyłka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz pani Sylwii Buszkowskiej-Znak, lekarza weterynarii za działania służące rozwijaniu wrażliwości oraz pomocy zwierzętom. Szczególne podziękowania zostały skierowane na ręce pani Anny Dobraczyńskiej, która jest opiekunem grupy „ONZ pomaga zwierzętom” i wraz z uczniami przyczyniła się do publikacji książki zawierającej historie o zwierzętach pt. “Opowiadania dla najmłodszych… i nie tylko”, przygotowując oprawę graficzną.