7 czerwca 2016 – Międzynarodowe sukcesy literackie

W XXXII Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej w Słupsku uczennica kl. I A Dominika Cieplak została laureatką, natomiast Katarzyna Sołoducha z I A oraz Diana Dziduch z III g B otrzymały wyróżnienia.

Głównym celem konkursu było inspirowanie do podejmowania prób własnej twórczości, rozwijanie talentów oraz doskonalenie umiejętności literackich młodych i zdolnych ludzi.

Spośród nadesłanych 5976 zestawów wierszy i opowiadań z 401 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Litwy komisja konkursowa pod przewodnictwem pani Wandy Chotomskiej wyłoniła 97 laureatów ze szkół polskich i 23 ze szkół polonijnych, natomiast wyróżniła 221 uczniów z Polski i 42 polonijnych. Jury oceniało oryginalność tekstów, literackość pomysłu oraz ujawniony talent autora.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w Polskiej Filharmonii Baltica w Słupsku, podczas którego nastąpiło wręczenie dyplomów, nagród i książek pokonkursowych pt. „Krzyk pióra”, zawierających nagrodzone utwory młodych literatów.

Opiekunem uczennic jest pani Jadwiga Oleszek.

Gratulujemy!