6 czerwca 2017 – Międzynarodowy sukces Diany

Diana Dziduch z kl. I F została laureatką XXXIII Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży. Na konkurs wpłynęło 8390 zestawów wierszy, opowiadań i prób dramatycznych z 508 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Litwy, Czech i Ukrainy. Jury wyłoniło 126 laureatów ze szkół polskich i 32 ze szkół polonijnych, wyróżniło 279 uczniów z naszego kraju i 33 polonijnych w czterech kategoriach wiekowych. W skład komisji konkursowej weszli: Wanda Chotomska – przewodnicząca, poeci, prozaicy i dziennikarze, pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści. Zwycięskie utwory poetyckie i prozatorskie zostały opublikowane w zbiorze pokonkursowym pt. „Do świata dziecka wchodzi się boso”. Konkurs został zorganizowany przez Gimnazjum nr 2 w Słupsku i Międzynarodową Organizację Soroptimist International  Klub w Słupsku, a jego głównym celem było poszukiwanie i odkrywanie talentów literackich wśród dzieci i młodzieży. Uroczysta gala podsumowująca 33 edycję odbyła się 22 maja 2017 roku w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. W nagrodę Diana otrzymała dyplom, nagrodę rzeczową i pamiątkową publikację zawierającą autorskie opowiadanie.

Opiekunem uczennicy jest pani Jadwiga Oleszek.

Gratulujemy!