5 września 2019 – Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego na rok szkolny 2019/2020

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” – nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne

Program zakłada przyznanie w roku szkolnym 2019/2020 –  500 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przewiduje się udzielenie stypendiów w następujących proporcjach: 200 stypendiów dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, 300 – dla uczniów liceów ogólnokształcących.

Stypendium przyznane będzie na okres 10 miesięcy, od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wyniesie 4 000 PLN, tj. 400 zł miesięcznie. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), bez podstawy programowej kształcenia w zawodach, spełniający warunki określone w regulaminie.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2019/2020 należy składać w terminie od 2 do 20 września 2019 r.

Instrukcja i dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium znajdują się na stronie Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego w zakładce „Stypendia”