5 października 2016 – Szkolny Klub UNESCO

Dołącz do Szkolnego Klubu UNESCO!

Zapraszamy do działalności w Szkolnym Klubie UNESCO w roku szkolnym 2016/2017. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w czwartek (6 października) na długiej przerwie po 6 lekcji w sali 231.Stały kontakt z opiekunami w gabinecie 232. Opiekunami Szkolnego Klubu UNESCO są pani Aneta Swatowska, pani Ewa Papierz i pani Bożena Sidor.

                        Serdecznie zapraszamy!!!

        Szkolny Klub UNESCO jest organizacją młodzieżową w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ zrzeszającą młodzież, która chętnie uczestniczy w projektach, konkursach i akcjach proponowanych przez UNESCO. Nasze liceum jest Szkołą Stowarzyszoną UNESCO od 1994 roku. Tematyka naszych działań to:

problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu

-edukacja na temat zrównoważonego rozwoju

-pokój i prawa człowieka

-nauczanie międzykulturowe

Praca naszego klubu polega na udziale w projektach UNESCO, akcjach i warsztatach, organizowaniu wystaw, prowadzeniu gazetek ściennych upamiętniających ważne wydarzenia z kalendarza ONZ i UNESCO. Ponadto organizujemy spotkania i akademie, uczestniczymy w konferencjach oraz prowadzimy stronę internetową naszego klubu.

Nasza działalność ma jednak głównie polegać na realizacji celu, którym jest szerzenie podstawowych idei UNESCO, które mają poprawić relacje między ludźmi, krajami, poprawić stan środowiska naturalnego, a także dążyć do lepszej edukacji młodzieży na całym świecie. Wyjeżdżamy na obozy UNESCO oraz wymiany młodzieży do krajów partnerskich.

Wszystkie te programy i propozycje otworzyły szkołę na kontakty międzynarodowe i dały młodzieży możliwość twórczego rozwoju. Młodzież wykazuje większą motywację do nauki, wrażliwość na drugiego człowieka i jego problemy, jest bardziej tolerancyjna i otwarta na nowe przedsięwzięcia, chętnie uczy się języków obcych oraz cechuje ją pewność siebie, odwaga i większa aktywność w życiu szkoły.