30 kwietnia 2021 – ŚWIĘTA MAJOWE

1 Maja – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany Świętem Pracy lub po prostu 1 Maja. Obchodzone od ponad wieku w wielu krajach świata; upamiętnia strajk robotników w Chicago w 1886 roku walczących m. in. o ośmiogodzinny dzień pracy – protest został brutalnie stłumiony przez policję. Pierwsze obchody tego święta miały miejsce w 1890 roku. W Polsce 1 Maja jest świętem państwowym od 1950 roku.

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

3 maja 2021 roku mija 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Polska w latach 70. i 80. XVIII wieku (mimo szoku wywołanego I rozbiorem) przeżywała okres widocznego ożywienia intelektualnego. Oświecenie polskie zaowocowało, obok osiągnięć w dziedzinie oświaty, kultury, sztuk pięknych, szczególnie bujnym rozkwitem nowoczesnej, reformatorskiej myśli politycznej. Wyrazem dążeń światłych Polaków do gruntownej reformy kraju było zwołanie Sejmu Wielkiego, którego szczytowym osiągnięciem stało się uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku. Pierwsza w Europie, a druga po amerykańskiej nowoczesna konstytucja nosiła tytuł Ustawa Rządowa. Została przygotowana i uchwalona z inicjatywy polskich patriotów przy współpracy z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim. Warto przypomnieć, że Konstytucję 3 Maja uchwalono „ceniąc drożej niż życie, nad szczęśliwość osobistą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic”.

Ustawa Majowa obowiązywała krótko – tylko 14 miesięcy, ale odegrała doniosłą rolę w procesie kształtowania nowoczesnego narodu polskiego, rozwijania postaw patriotycznych, tworzenia klimatu walki o całość i wolność Rzeczypospolitej.