3 listopada 2022 – Otwarta lekcja historii w 80. rocznicę Akcji “Reinhardt”

2 listopada 2022 r. w auli odbyła się lekcja otwarta historii „Tak jak by nas nigdy nie było”. W trakcie zajęć uczniowie zostali zapoznani z informacjami o kulturze żydowskiej i jej miejscu w kulturze dawnej Polski, a także roli ludności żydowskiej w społeczności miejskiej dawnego Biłgoraja. Ważnym ogniwem lekcji było omówienie Akcji „Reinhardt” i przebiegu wysiedlenia do obozu zagłady biłgorajskich Żydów. Wydarzenie to miało miejsce dokładnie 80 lat temu, czyli 2 listopada 1942 roku. Podczas zajęć uczniowie z klas: IV Ep, IV Fp, III E i II B, a także członkowie koła historii regionalnej poznali wojenne losy Pawła i Wiktorii Trzcińskich, mieszkańców Biłgoraja, którzy za pomoc udzieloną Żydom zostali rozstrzelani przez Niemców na początku 1943 roku. Odtworzone zostały także nagrania opowieści ich córki – Gabrieli Gorzandt, która relacjonowała wydarzenia z lat okupacji niemieckiej w Biłgoraju.

Lekcję przygotował pan Krzysztof Rudy w ramach ogólnopolskiej akcji pod nazwą „80. rocznica Akcji Reinhardt” przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestnicy zajęć otrzymali krótkie podręczniki oraz filmy dokumentalne na temat przebiegu Zagłady. Zajęciom towarzyszyła wystawa plansz edukacyjnych, którą w szkole będzie można obejrzeć jeszcze przez kilka dni.