29 marca 2019 – Wyróżnienie w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego

Uczennica klasy III c Monika Gąbka reprezentowała nasze liceum w zawodach okręgowych 50. Olimpiady Języka Rosyjskiego. Organizatorem olimpiady jest Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. W zmaganiach okręgowych wzięli udział uczniowie wyłonieni spośród 242 kandydatów uczestniczących w zawodach szkolnych. Edycja jubileuszowa cieszyła się dużym zainteresowaniem – wzięło w niej udział 58 uczniów.

W okręgu lubelskim, obejmującym województwo lubelskie i podkarpackie, zawody II stopnia (test pisemny oraz egzamin ustny) przeprowadzili pracownicy naukowi Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS.

Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły w eliminacjach okręgowych zajęła X miejsce i zdobyła wyróżnienie. Monika jest finalistą Olimpiady z ubiegłego roku i dzięki temu jest zwolniona Z ustnego i pisemnego  egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Warto nadmienić, że w olimpiadzie biorą również udział uczniowie, którzy mają korzenie rosyjskie i dlatego poziom konkursu jest bardzo wysoki. W tym roku test pisemny był bardzo trudny, a punktacja była rygorystyczna. Monika wykazała się ogromną znajomością języka rosyjskiego oraz wiedzą na temat historii oraz kultury materialnej i duchowej Rosji.

Serdecznie dziękujemy Monice za wielokrotne reprezentowanie szkoły w konkursach z języka rosyjskiego i olimpiadzie oraz życzymy dalszych sukcesów!