28 października 2019 – Dzień Patrona Szkoły

24 października 2019 r. nasze liceum obchodziło Dzień Patrona Szkoły. Nadanie szkole imienia Organizacji Narodów Zjednoczonych miało miejsce 8 maja 1986 r. Aby przypomnieć to wydarzenie, uczniowie liceum przygotowali część artystyczną. Celem akademii było zapoznanie uczniów klas pierwszych i drugich z Organizacją Narodów Zjednoczonych, jej historią, celami, zasadami członkostwa, organami, organizacjami wyspecjalizowanymi  oraz misjami pokojowymi. Uczniowie wymienili zadania UNESCO, a także podkreślili fakt, iż nasza szkoła jest jedyną Szkołą Stowarzyszoną UNESCO w Biłgoraju.

Akademia została przygotowana w formie teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, a w przerwach między rundami uczniowie mogli posłuchać piosenek nawiązujących swoją tematyką do pokoju na świecie.

Akademię przygotował Szkolny Klub UNESCO pod kierunkiem pani Ewy Papierz.