26 marca 2018 – Spektakularny sukces Piotra

Piotr Łaba z klasy II A gimnazjum został laureatem XIII Olimpiady Matematycznej Juniorów, której etap centralny odbył się 17 marca 2018 roku w Warszawie. Uroczyste podsumowanie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, władz i pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej oraz zaproszonych gości miało miejsce w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 18 marca 2018 r.

W finale wzięło udział 127 uczniów. Tytuł laureata I stopnia otrzymało 10 uczniów, II stopnia – 24 i III stopnia – 37, w sumie 71 uczniów. Piotrek jest laureatem II stopnia, należy więc do grona 34 najlepszych młodych matematyków w kraju. Został zakwalifikowany na tygodniowy Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Juniorów, który odbędzie się w Szczyrku w dniach 3-9 czerwca 2018 r.

Laureaci Olimpiady Matematycznej Juniorów są zwolnieni z części matematyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie ucznia z egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem  najwyższego wyniku.

Piotr pracuje pod kierunkiem nauczycieli matematyki: pani Doroty Kutryn i pana Andrzeja Zawiślaka.

Gratulujemy!