25 kwietnia 2021 – Wykład z języka rosyjskiego

23 kwietnia 2021 r. online odbył się wykład z języka rosyjskiego, w którym wzięli udział  uczniowie uczący się tego języka w naszym liceum.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy naszego liceum z Instytutem Neofilologii UMCS w Lublinie.

Wykład pt. „Dobra wymowa mile słyszana” zaprezentowała pani doktor Weronika Markowska – nauczyciel akademicki języka rosyjskiego w Katedrze Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS w Lublinie.

Pani doktor w interesujący sposób przedstawiła uczniom zagadnienia dotyczące rosyjskiej wymowy i akcentu. Przedstawiła kilka sposobów, co należy robić, aby nasza wymowa języka obcego była perfekcyjna. Zaprezentowała również ofertę dydaktyczną UMCS na nowy rok akademicki.

Wszystkie omawiane tematy, jak i prezentacja multimedialna, zostały zaprezentowane w języku rosyjskim, tak, aby uczniowie mogli się osłuchać z językiem, ćwiczyć poprawną wymowę, rozwijać umiejętności rozumienia ze słuchu i reagowania na usłyszane wypowiedzi.

Organizacją wykładu z ramienia szkoły była p. Dorota Marczak – nauczycielka języka rosyjskiego.