24 lutego 2018 – Pomagamy zwierzętom

19 lutego 2018 roku grupa „ONZ pomaga zwierzętom” działająca w naszej szkole zorganizowała akcję „Światowy Dzień Kota”. Młodzież zbierała karmę dla kotów wolno żyjących na terenie Biłgoraja i okolic. Przeprowadzono także kiermasz ciast, z którego dochód został przeznaczony na zakup karmy oraz materiałów potrzebnych do ocieplenia domków dla kotów. 23 lutego młodzież przekazała ok. 68 kg karmy Biłgorajskiemu Stowarzyszeniu Opieki Nad Zwierzętami „Podaj Łapę”.

Koty wolno żyjące to zwierzęta dzikie, które w myśl art. 21 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki do rozwoju i swobodnego życia. Stanowią one stały element ekosystemu miejskiego, a ich obecność w budynkach w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni (myszy i szczurów), które mogą być potencjalnym źródłem niebezpiecznych chorób. Warto pamiętać, że koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym nie wolno im utrudniać bytowania w danym miejscu. Należy otoczyć je opieką, dbać o ich zdrowie i kontrolować przyrost populacji poprzez sterylizację lub kastrację. Pomocą w przetrwaniu zimy jest zostawianie otwartych okienek w piwnicach lub ustawianie domków dla kotów. Zainteresowane wspólnoty mieszkaniowe oraz mieszkańcy osiedli mogą zgłaszać się do Biłgorajskiego Stowarzyszenia „Podaj Łapę”, które bezpłatnie montuje takie domki.

Biłgorajskie Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami „Podaj Łapę” oraz młodzież z grupy „ONZ pomaga zwierzętom” zwracają się z apelem o pomoc i opiekę nad kotami na terenie naszego miasta i okolic.