23 kwietnia 2015 – XXV Olimpiada Teologii Katolickiej

Uczniowie ONZ-tu laureatami i finalistami
XXV Olimpiady Teologii Katolickiej

Od 16 do 18 kwietnia 2015 roku w Łomży 123 uczniów reprezentujących 41 diecezji w Polsce uczestniczyło w Ogólnopolskim Finale XXV Olimpiady Teologii Katolickiej, organizowanym przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wielki sukces w tej olimpiadzie, której celem jest popularyzacja wiedzy religijnej, odnieśli uczniowie LO im. ONZ. Tytuł laureata olimpiady zdobyła Katarzyna Sadowy z klasy I E, tytuły finalistów uzyskali: Agata Wnuk z klasy I D i Marcin Mydlak z klasy II B. W nagrodę uczniowie otrzymali indeksy na wyższe uczelnie w Polsce, m. in.: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Opolski i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Temat tegorocznej Olimpiady brzmiał: Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła i dokumentów kościelnych.

Etap szkolny odbył się w listopadzie 2014 roku, a diecezjalny – na początku marca 2015 roku. O popularności olimpiady świadczy fakt, że w pierwszym etapie brało udział ponad 12 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Udział w olimpiadzie to nie tylko zgłębianie wiedzy religijnej, to przede wszystkim umacnianie w wierze i kształtowanie właściwej postawy moralnej młodych ludzi. Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej co roku odbywa się w innej diecezji, umożliwiając jego uczestnikom zawieranie nowych przyjaźni i poznanie wielu zakątków Polski. W tym roku uczestnicy olimpiady zwiedzali Zespół Klasztorny Bernardynów w Tykocinie oraz mieli możliwość zobaczyć „Polskie Termopile” w Strękowej Górze – historyczne miejsce walk polskich żołnierzy z czasów II wojny światowej.

Uczniowie LO im. ONZ w Biłgoraju corocznie odnoszą sukcesy w Olimpiadzie Teologii Katolickiej, co świadczy o wysokim poziomie nauczania religii w szkole. W tym roku do olimpiady przygotowały uczniów nauczycielki religii: pani Barbara Kłubko i pani Grażyna Skakuj.

Gratulujemy uczniom i opiekunom, którzy w tegorocznej edycji, dzięki tak znaczącym osiągnięciom godnie reprezentowali naszą szkołę i diecezję zamojsko-lubaczowską.

                                                                                                                                             H.O.