21 marca 2024 – Dzień Otwarty szkoły

21 marca 2024 roku w murach naszej szkoły gościliśmy młodzież wraz z opiekunami ze szkół podstawowych naszego powiatu. Okazją do tego był Dzień Otwarty szkoły, w przygotowanie którego zaangażowana była liczna grupa licealistów oraz nauczycieli. Wizytę w szkole ósmoklasiści rozpoczęli od spotkania w auli, gdzie przywitała gości pani Dyrektor Jolanta Rycyk i zapoznała ich z ofertą edukacyjną na rok 2024/2025. Następnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przedstawili możliwości rozwijania pasji i zainteresowań młodzieży działającej w kołach i organizacjach, a także w różnych przedsięwzięciach. Po części oficjalnej goście w towarzystwie naszych nauczycieli i uczniów zostali zaproszeni do obejrzenia bazy lokalowej m. in. sal lekcyjnych, pracowni: informatycznych, chemicznych, biologicznych, fizycznych, centrum grafiki komputerowej, sal językowych, biblioteki z czytelnią i obiektów sportowych. Dla ósmoklasistów zostały przygotowane także liczne atrakcje w salach lekcyjnych i pracowniach, a także na korytarzach, gdzie licealiści prezentowali swoje talenty malarskie, graficzne i muzyczne.

Było nam bardzo miło spotkać się z uczniami i ich opiekunami. Mamy nadzieję, że oferta, którą przygotowaliśmy, podobała się zaproszonym gościom i zechcą dołączyć w nowym roku szkolnym do naszego grona.