21 marca 2023 – Tydzień Profilaktyki Uzależnień

7 i 8 marca 2023 r. w ramach Tygodnia Profilaktyki Uzależnień w auli naszej szkoły odbyły się spotkania z panią Joanną Pilarską, policjantką Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju oraz panią dr Ewą Trojanowską, asystentem Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej UMCS. Tematem spotkań z uczniami była cyberprzemoc, odpowiedzialność prawna, bezpieczeństwo, współczesne uzależnienia, zapobieganie agresji i przemocy.

Policjantka przedstawiła konsekwencje wynikające z łamania prawa, nadużycia w Internecie (hejt, ośmieszanie, zamieszczanie niewłaściwych komentarzy, zdjęć, wizerunku bez zgody właściciela). Zachęcała do rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Z kolei dr Ewa Trojanowska prowadziła w szkole warsztaty, w których uczestniczyli uczniowie z klas: I F, II A, III A, I H. Prowadząca podkreślała, że uzależnienie jest przymusem, któremu wszystko w życiu zostaje podporządkowane. Młodzież podczas zajęć prezentowała swoje pasje i marzenia, pracowała nad przyczynami i skutkami zachowań ryzykownych oraz poznawała czynniki chroniące przed uzależnieniami.

Ponadto w ramach Tygodnia Profilaktyki psycholog oraz pedagodzy szkolni prowadzili zajęcia z uczniami na nastepujące tematy: Uzależnienia – jak się przed nimi bronić? (kl. I A, I E, I H), Hejt-jak się przed nim bronić? (kl. II A), Uzależnienia behawioralne (kl. I C, I D, II G III G), Ars, czyli jak dbać o miłość? (kl. I D, I G, III E, II A, II B, III C).