21 grudnia 2017 – Uczniowski Fundusz Oświaty

Uczniowski Fundusz Oświaty przyznał stypendia dla uczniów klas pierwszych naszego liceum, którzy otrzymali tytuł laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Laureaci konkursów przedmiotowych są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w procesie rekrutacji do szkół średnich przyjmowani są  w pierwszej kolejności. Wyróżniono sześć uczennic  jednorazowym stypendium w wysokości 200 zł:

  1. Frelas Kamila 1c – Konkurs Języka Polskiego
  2. Kudyba Aleksandra 1c – Konkurs Języka Angielskiego
  3. Rycyk Monika 1 e – Konkurs Języka Angielskiego
  4. Borowy Katarzyna 1 g – Konkurs Języka Rosyjskiego
  5. Adamowicz Dominika 1h – Konkurs Języka Angielskiego
  6. Olszowy Gabriela 1 h – Konkurs Języka Polskiego

Gratulujemy!