21 czerwca 2022 – Sukces Benedykta w Olimpiadzie „Losy żołnierza…”

Benedykt Buczek z kl. III Cp zajął 10. miejsce i otrzymał tytuł laureata w XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683. Od Obertyna do Wiednia”.

W dniach 17–19 czerwca 2022 roku odbyły się w Warszawie zawody finałowe, w których wzięło udział 53 najlepszych finalistów pierwszej części etapu finałowego. Na terenie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku uczniowie rozwiązywali zadania na poziomie uniwersyteckim dotyczące broni i barwy, malarstwa batalistycznego, geografii militarnej, literatury, filmu, historii Warszawy w latach 1531 – 1683 oraz opisywali wylosowane eksponaty muzealne.  Kolejnym olimpijskim zadaniem było oprowadzanie po miejscach i obiektach historycznych Warszawy. Poziom zawodów był bardzo wysoki,  a rywalizacja zacięta.

Olimpiada Przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” jest trójstopniowa, a jej program zawiera się w dwóch blokach: stałym, obejmującym wymagania określone w podstawie programowej z historii oraz zmiennym, obejmującym treści tematycznie związane z historią wojskowości polskiej, które co roku dotyczą jednego spośród pięciu rotacyjne zmienianych okresów.

Benedykt wykazał się doskonałą wiedzą interdyscyplinarną z zakresu wielu dziedzin oraz wysokimi kompetencjami. Do olimpiady uczeń przygotowywał się pod kierunkiem pani Renaty Krzesińskiej.

Gratulujemy!