19 kwietnia 2018 – Monika Gąbka finalistką Olimpiady Języka Rosyjskiego

W dn. 14 – 15 kwietnia w Warszawie odbył się etap centralny XLIX Olimpiady Języka Rosyjskiego. Okręg Lubelski reprezentowało 16 uczniów, wśród których znalazła się Monika Gąbka – uczennica klasy II c I LO im. ONZ w Biłgoraju. W zawodach centralnych wzięło udział 51 uczniów z całej Polski, którzy uzyskali największą liczbę punktów w zawodach okręgowych. Etap centralny składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Sprawdzian pisemny miał formę wypracowania na jeden z trzech tematów zaproponowanych przez Komitet Główny Olimpiady. Część pisemna trwała dwie godziny i miała charakter anonimowy. Część ustna obejmowała wypowiedź (7-10 minut) na temat, wylosowany przez zawodnika spośród trzech wskazanych przez niego zagadnień wchodzących w skład tematyki określonej w Programie OJR.

Jury oceniało bogactwo treści, znajomość faktów i poprawność językową, sposób ujęcia tematu oraz umiejętność prowadzenia rozmowy w języku rosyjskim. Komisja konkursowa wyłoniła 10 laureatów, a uczestnikom którzy uzyskali łącznie co najmniej 50 % możliwych do zdobycia punktów, przyznała tytuł finalisty.

Monika Gąbka uzyskała tytuł finalisty i jest zwolniona z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego. Jest to ogromne wyróżnienie, gdyż większość uczestników Olimpiady ma korzenie rosyjskie, a  język rosyjski jest ich językiem ojczystym.

Serdecznie gratulujemy Monice i życzymy dalszych sukcesów!