14 marca 2023 – Warsztaty przyrodnicze

8 marca 2023 roku w pracowni biologicznej naszej szkoły odbyło się spotkanie z doktorem Wojciechem Płaską, adiunktem Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, a także studentami z Koła Naukowego Hydrobiologii i Ochrony Środowiska.

Przedstawiciele uczelni przygotowali dla młodzieży bardzo interesujące zajęcia. Dr Płaska zaprezentował wykład na temat „Małe zbiorniki wodne i ich znaczenie dla różnorodności biologicznej”, natomiast studenci z koła naukowego na zajęciach warsztatowych uczyli naszych licealistów oznaczania gatunków wodnych bezkręgowców.

Podczas spotkania młodzież miała także okazję zapoznać się z informacjami na temat nowych kierunków studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym, warunkami socjalnymi oferowanymi przez uczelnię oraz możliwościami rozwoju i współpracy z ośrodkami naukowymi za granicą.

Koordynatorem spotkania była pani Bożena Oleszek.