14 marca 2018 – Webinarium „Jak studiować w Polsce? ABC przyszłego studenta”

Dnia 13 marca 2018 roku uczniowie klas: 1c, 2c, 1d oraz 2d mieli okazję uczestniczyć w webinarium „Jak studiować w Polsce? ABC przyszłego studenta” organizowanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Wykład prowadzony był przez dr Jacka Lewickiego na żywo przez kamerę internetową dla szkół realizujących program Klasa Akademicka SGH z całej Polski, które zgłosiły chęć udziału w webinarium.  W pierwszej części wykładu uczniowie poznali zasady rekrutacji na wyższe uczelnie w Polsce, typy szkół wyższych oraz organizację roku akademickiego.  Kolejna część wykładu dotyczyła życia studenckiego, korzyści wynikających z możliwości zrzeszania się w organizacjach studenckich oraz zasad ubiegania się o stypendia. Ostatnia część wykładu była skierowana do uczniów zainteresowanych studiowaniem na SGH i polegała na prezentacji oferty uczelni, podaniu informacji o przedmiotach maturalnych i ich punktacji w procesie rekrutacji na SGH. Nowością było przekazanie informacji o dodatkowym obowiązkowym egzaminie z przedsiębiorczości obowiązującym kandydatów na studia  w Szkole Głównej Handlowej od roku 2018. Wykład prowadzony na żywo online był niezwykle ciekawą i nowoczesną formą prowadzenia zajęć. Było to pierwsze spotkanie z cyklu a kolejne webinaria będą odbywać się w naszej szkole regularnie w ramach realizacji programu Klasa Akademicka SGH.