13 kwietnia 2018 – Anglojęzyczna konferencja Students’ Corner 2018 w Instytucie Anglistyki UMCS

Dnia 10 kwietnia 2018 r. uczniowie klas drugich liceum z rozszerzonym językiem angielskim uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Students’ Corner 2018 organizowanej  przez Koło Naukowe Anglistów Instytutu Anglistyki UMCS w Lublinie.  W ramach konferencji studenci oraz doktoranci wygłaszali prezentacje w języku angielskim o tematyce związanej z literaturą, kulturoznawstwem oraz lingwistyką. Prezentacje były przygotowane na bardzo wysokim poziomie i obejmowały tematy o różnorodnej treści, dzięki czemu uczniowie mogli zaczerpnąć wiedzy i podszkolić swój angielski. Po odbytych wykładach wolny czas został poświęcony na zwiedzanie gmachów uczelni w towarzystwie dr Piotra Szczypy. Dowiedzieliśmy się różnych ciekawostek na temat Uniwersytetu oraz mieliśmy przyjemność poznać absolwentów naszego liceum, którzy opowiedzieli nam o korzyściach płynących ze studiowania anglistyki. To była ciekawa lekcja języka angielskiego. Opiekę nad uczniami sprawowały pani Ewa Papierz i pani Anna Zych-Watrak.