13 czerwca 2018 – Ola Bełz druga na Olimpiadzie Przedmiotowej

Ola Bełz druga na Olimpiadzie Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość  i granice Rzeczpospolitej”

Olimpiada Przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” jest trójstopniową olimpiadą przedmiotową, której program zawiera się w dwóch blokach: stałym, obejmującym wymagania określone w podstawie programowej historii dla III i IV etapu edukacyjnego  oraz zmiennym, obejmującym treści tematyczne związane z historią wojskowości polskiej, które co rok dotyczą jednego spośród pięciu rotacyjne zmienianych okresów. W bieżącym roku szkolnym olimpiada obejmowała lata  1887 – 1922 r. i koncentrowała się wokół walki o niepodległość i granice Rzeczypospolitej. Właśnie zakończyła się XI edycja Olimpiady  W dniach 7 – 9 czerwca odbyły się zawody finałowe .Do Warszawy przyjechało 50 finalistów I części etapu finałowego wraz z opiekunami. W pierwszym dniu zawodów na terenie Muzeum Wojska Polskiego i w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa uczniowie zmagali się z zagadnieniami malarstwa batalistycznego, geografii militarnej, literatury i poezji, pieśni, znaków i odznaczeń, broni i barwy, historii Warszawy w latach 1887 – 1922 oraz opisywali wylosowane eksponaty muzealne.  8 czerwca zadaniem uczestników było oprowadzanie po miejscach i obiektach historycznych Warszawy. Poziom zawodów był bardzo wysoki,  zadania na poziomie uniwersyteckim, a rywalizacja zacięta.

Ola wykazała się doskonałą wiedzą interdyscyplinarną z zakresu wielu dziedzin oraz wysokimi kompetencjami i ostatecznie zajęła II miejsce uzyskując tytuł laureatki. Jest to wielki sukces i wyróżnienie.

Finał Olimpiady to nie tylko rywalizacja: uczestnicy wzięli udział w uroczystości złożenia wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Piłsudskiego oraz atrakcjach przygotowanych dla nich przez rekonstruktorów historycznych – Szwadron Jazdy Polskiej w Starej Miłosnej pod Warszawą. Opiekunowie otrzymali dyplomy i nagrody w czasie spotkania z organizatorami Olimpiady, które odbyło się 7 czerwca w Belwederze.

Uroczystą galę finałową, która miała miejsce w Galerii Porczyńskich, swoją obecnością uświetnili znamienici goście: m.in.  Podsekretarz Stanu MEN Maciej Kopeć, profesorowie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dyrektor Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz przedstawiciele kuratoriów oświaty z całej Polski.

Uplasowanie się w pierwszej trójce Olimpiady to wielki sukces naszej koleżanki, który oprócz satysfakcji i potwierdzenia rozległej wiedzy historycznej daje również zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii. Opiekunką Oli jest pani Renata Krzesińska.

Gratulujemy!