11 marca 2019 – Ogólnopolska Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów

W dniach 1 – 3 III 2019 r. odbył się w Warszawie etap centralny Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów, do którego zostało zakwalifikowanych 75 uczniów z całego kraju. Okręg lubelski reprezentowało pięciu uczniów, w tym trzech z naszego gimnazjum.

Piotr Łaba zajął 7 miejsce i uzyskał tytuł laureata. Natomiast Julia Rębacz i Konrad Deryło zostali finalistami. Zgodnie z art. 44 zx ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1944 z późn. zm.) laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego z historii i wos.

Opiekunem uczniów jest pani Renata Krzesińska.