11 marca 2017 – Dzień SGH w LO im. ONZ

10 marca 2017 r. w LO im. ONZ, w ramach Dnia Szkoły Głównej Handlowej, odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „Jestem przedsiębiorczy – inwestuję w siebie”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach programu „Klasa akademicka SGH”, realizowanego przez jedną z najbardziej prestiżowych uczelni w kraju, którym objęte są dwie klasy: III E i I C. W spotkaniu udział wzięli: pani Ewa Pączek – doktorantka SGH w Warszawie, pan Kazimierz Paterak– Starosta Biłgorajski, przedstawiciele Banku Pekao S.A. w Biłgoraju: pani Marta Daniłowicz, pani Anna Pieczykolan i pan Jerzy Grela, pan Kazimierz Ordecki – przedsiębiorca, właściciel Hurtowni Materiałów  Elektrycznych, nauczyciele i uczniowie naszego Liceum. Przybyłych gości powitał pan dyrektor Marian Klecha, a dalszą część poprowadzili uczniowie klasy I C – gospodarze spotkania.

W pierwszej części konferencji została omówiona współpraca naszej szkoły z SGH, a następnie pan Andrzej Szatowski – nauczyciel przedsiębiorczości – wprowadził uczniów w temat wykładu, powiedział, jakimi cechami charakteryzuje się osoba przedsiębiorcza oraz czym jest innowacyjność.

W dalszej części spotkania głos zabrał pracownik naukowy SGH –  pani Ewa Pączek, która na co dzień zajmuje się zarządzaniem projektami. Doktorantka przybliżyła zebranym pojęcie projektu, wskazała jego cechy oraz omówiła proces realizacji, zaznaczając, że zarządzanie projektami to odpowiedź na współczesność, a osoba przedsiębiorcza powinna odznaczać się  kreatywnością, chęcią szukania nowych rozwiązań, umiejętnością podjęcia ryzyka, a także ciągłą chęcią ulepszania siebie. Zaznaczyła również, jak ważne jest gromadzenie informacji oraz wyciąganie wniosków po projektach.

Następnie pan Kazimierz Paterak – Starosta Biłgorajski  – przedstawił działania na rynku lokalnym na przykładzie współpracy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju z przedsiębiorcami. Zaznaczył, że obecnie bardzo ważnym zdaniem jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych u młodzieży.

Pan Kazimierz Ordecki podkreślił, że przedsiębiorcą nie zawsze jest osoba przedsiębiorcza. Pokazywał różnice między tymi dwoma pojęciami.

Z wypowiedzi  przedstawiciela banku Pekao S.A. – pana Jerzego Greli – młodzież dowiedziała się m.in. o sposobach zakładania rachunków bankowych, dokonywania płatności, zaciągania kredytów studenckich, nowoczesnych możliwościach obsługi rachunku bankowego.

Kolejnym punktem spotkania było przybliżenie przez uczniów działalności Uczniowskiego Funduszu Oświaty, którego zarząd i skład w całości stanowią nasi licealiści.  Celem UFO jest m. in.  zakup sprzętu szkolnego, pomocy naukowych, przyznawanie stypendiów najzdolniejszym uczniom, dofinansowywanie szkolnych inicjatyw.  

Następnie uczniowie klasy I C przedstawili dwie scenki zawierające rozmowy kwalifikacyjne: jak się właściwie zaprezentować i, na zasadzie kontrastu, jak można stracić szansę na zatrudnienie.

Na koniec klasa akademicka zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z przybyłymi gośćmi.

W drugiej części spotkania klasy III E i I C  uczestniczyły w warsztatach, prowadzonych przez panią Ewę Pączek, których tematem było zarządzanie projektami. Na wstępie pani Ewa odniosła się do wcześniej zaprezentowanych scenek i dała kilka cennych rad, następnie przedstawiła narzędzia, które są używane przy zarządzaniu projektami. Wiedza ta była niezbędna przy późniejszej pracy w grupach.

Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni z możliwości uczestniczenia w konferencji i  warsztatach, które były ciekawą i twórczą lekcją przedsiębiorczości. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli uczestniczyć w tego typu wydarzeniach po raz kolejny.

Aleksandra Szczęśniak – III E, Klasa akademicka SGH