10 października 2018 – Spotkanie z absolwentem

Uczniowie interesujący się fotografią spotkali się z absolwentką szkoły Panią Martyną Łagożną. Warsztaty odbyły się przy pomocy programu Adobe Lightroom. Spotkanie było podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Najpierw Pani Martyna opowiedziała nam o programie i jego zastosowaniu, a następnie wspólnie obrabialiśmy i przerabialiśmy dowolne zdjęcia. Absolwentka pokazała nam także wiele swoich prac, przed oraz po użyciu oprogramowania Lightroomu. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności, a w ramach podziękowań Pani Martyna została obdarowana bukietem kwiatów i wielkimi brawami.

Klaudia Ciupak, 2H