1 września 2022 – Witaj szkoło!

Inauguracja nowego roku szkolnego to zawsze wyjątkowe święto dla całej społeczności szkolnej. Jest to szczególnie ważny dzień zarówno dla uczniów klas pierwszych rozpoczynających nowy etap nauki, jak i tych, którzy po wakacyjnej przerwie powrócili, aby kontynuować edukację.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele św. Jerzego, następnie młodzież spotkała się w auli z dyrekcją szkoły, przedstawicielem Rady Rodziców oraz nauczycielami. Witając młodzież, Dyrektor Jolanta Rycyk nawiązała do tragicznych wydarzeń z 1 września 1939 roku i podkreśliła, jak ogromną wartością jest możliwość życia i nauki w kraju w czasie pokoju. Życzyła wszystkim dużo satysfakcji z podejmowanych działań oraz wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. Ciepłe słowa do nauczycieli i młodzieży skierował także Przewodniczący Rady Rodziców Jarosław Świtała. Po uroczystościach w auli licealiści spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Uczniowie klas pierwszych w towarzystwie swoich wychowawców mieli także okazję bliżej zapoznać się z bazą lokalową oraz zasadami obowiązującymi w szkole.