1 kwietnia 2015 – Biblioteka Przyjazna Uczniowi

biblioteka_dyplom

Nasza biblioteka szkolna otrzymała tytuł
BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI

Nasza biblioteka szkolna wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie przeprowadzonym w okresie od 1 października 2014 r. do 28 lutego 2015 r. przez Studium Prawa Europejskiego i otrzymała tytuł – BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI.

Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów czytelnictwa, zachęcenie do udziału w imprezach proponowanych przez biblioteki szkolne oraz prezentacja różnorodnych i ciekawych działań bibliotekarzy.

W ramach konkursu należało wykonać dziesięć zadań m. in. przeprowadzić sondaż wśród wybranych grup wiekowych na temat „Czy czytanie jest trendy?”, zorganizować trzy konkursy czytelnicze – literacki, plastyczny i recytatorski, zorganizować dzień wspólnego czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”, przeprowadzić pogadanki w wybranych klasach na temat pozytywnego wpływu czytania na rozwój ucznia, udokumentować pracę z uczniem zdolnym oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym, przeprowadzić zajęcia dla uczniów dotyczące umiejętności korzystania z tradycyjnego i elektronicznego warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej.

Wszystkie działania prowadzone w ciągu pięciu miesięcy były sukcesywnie opisywane i dokumentowane zdjęciami lub filmami. Za każde z 10 zadań organizatorzy przyznawali od 1 do 10 punktów.

W I edycji konkursu wzięło udział 111 bibliotek szkolnych z całej Polski. Nasza biblioteka uzyskała 96,5 na 100 możliwych punktów.

Otrzymany tytuł jest dużym wyróżnieniem dla biblioteki szkolnej i potwierdza jej duże zaangażowanie na rzecz rozwoju czytelnictwa, pasji i zainteresowań artystycznych, literackich oraz informatycznych młodzieży licealnej i gimnazjalnej, a także stanowi dodatkową motywację do podejmowania kolejnych inicjatyw.

Realizacji wszystkich zadań objętych regulaminem konkursu podjęli się nauczyciele bibliotekarze: p. Jadwiga Oleszek i p. Anna Dobraczyńska.