Dyrekcja

 Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego
im. Organizacji Narodów Zjednoczonych

w Biłgoraju


Pani mgr Jolanta Rycyk pełni obowiązki dyrektora I LO im. ONZ od kwietnia 2020 roku, a od 2011r. była  wicedyrektorem  szkoły. Pracuje w liceum jako nauczyciel języka polskiego od 1988r.

Pani mgr inż. Renata Obara pracuje w I LO im. ONZ od września 1997 roku.  Stanowisko wicedyrektora objęła we wrześniu 2018 roku. Jest nauczycielem informatyki.

Pan dr Arkadiusz Jastrzębski pracuje w I LO im. ONZ od września 1990 roku.  Stanowisko wicedyrektora objął we wrześniu 2020 roku. Jest nauczycielem historii.