Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia w naszej szkole

 W roku szkolnym 2018/2019 funkcję Rzecznika Praw Ucznia pełni pani Anna Dobraczyńska (nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel grafiki komputerowej), natomiast Młodzieżowym Rzecznikiem Praw Ucznia jest Ola Kudyba z kl. II C.

Rzecznik w szczególny sposób dba o przestrzeganie praw ucznia, zajmuje się przypadkami naruszania tych praw, podejmuje działania służące poszerzaniu wiedzy o prawach młodzieży.

Wszystkim działaniom Rzecznika towarzyszy dyskrecja – uczeń może być pewien zachowania tajemnicy ze strony rzecznika. Rzecznik nie podejmuje żadnych działań bez zgody ucznia bądź jego rodziców.

Sprawy do Rzecznika Praw Ucznia można zgłaszać osobiście (biblioteka szkolna) lub za pomocą wiadomości e-mailowych. Adresy:

pani Anna Dobraczyńska rzecznikpuloonz@op.pl

Aleksandra Kudyba rzecznikprawucznialoonz@op.pl