Dyrekcja

 Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego
im. Organizacji Narodów Zjednoczonych

w Biłgoraju


Dyrektor mgr Jolanta Rycyk

Wicedyrektor mgr inż. Renata Obara

Wicedyrektor mgr Katarzyna Tkaczyk