9 marca 2015 – Konkurs na plakat pt. „Dni Otwarte Szkoły”

plakat

Regulamin konkursu na plakat
pt. „
Dni Otwarte Szkoły

 1. Organizatorem konkursu jest ZSO.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
 3. Zadaniem uczestników jest wykonanie projektu plakatu na Dni Otwarte Szkoły. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić (nadesłać) do 3 projektów w terminie do 31 marca 2015 r. Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie powinni zgłosić się do nauczyciela informatyki do dnia 13 marca 2015 r.
 4. Projekt plakatu powinien być w formacie CorelDraw (cdr), Adobe Photoshop (psd), Gimp (xcf) lub jpg w rozmiarze A 4 (min 300 dpi). W projekcie muszą zostać zawarte:
 • logo szkoły,
 • terminy (informacje u opiekunów),
 • dane teleadresowe szkoły,
 1. Prace należy nadesłać na adres flesz@loonz.lbl.pl.
 2. Do zgłoszeń proszę dołączyć dokument tekstowy Word, który będzie zawierał: imię i nazwisko, adres autora, klasę oraz następujące oświadczenie: (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizowanego konkursu).
 3. Nadesłane pliki nie będą zwracane (odsyłane) autorowi.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania grafik i opublikowania ich na szkolnej stronie internetowej, a także fanpage’u szkoły na Facebooku.
 5. Organizator zapewnia, że nadesłane prace nie będą publikowane bez zgody autora prac.
 6. Laureaci zostaną wyłonieni poprzez głosowanie. Głosowanie składać się będzie z dwóch etapów:

➢ I etap: Głosowanie on-line na Facebooku przez użytkowników portalu. Do II etapu przechodzi 10 prac z największą ilością głosów (największa ilość kliknięć „Lubię to”). Głosowanie odbędzie się w terminie: 31.03 – 13.04.2015 r.

➢ II etap: wybór najlepszej pracy przez jury powołane przez organizatora.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16.04.2015 r.
 2. Wszyscy uczestnicy / laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury, informacja ukaże się na głównej stronie szkoły, fanpage’u oraz na tablicy ogłoszeń.
 3. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na głównej stronie Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju www.loonz.lbl.pl oraz fanpage’u szkoły na Facebooku.
 4. Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięzców konkursu:
  15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

Serdecznie zapraszamy!