8 września 2016 – Spotkanie z chemią

chemia3Uczennica klasy III j Anita Padjasek wzięła udział w czterodniowych zajęciach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą „Spotkania z chemią”, organizowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. Do udziału w zajęciach zostało zakwalifikowanych 40 uczniów z województwa lubelskiego, którzy wykazali się szczególną wiedzą i umiejętnościami z chemii. Celem spotkania było poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań młodzieży naukami chemicznymi oraz zaprezentowanie perspektyw pracy dla studentów kończących studia chemiczne. Każdego dnia pobytu na Wydziale Chemii UMCS uczniowie uczestniczyli w wykładach oraz zwiedzali laboratoria, w których również wykonywali samodzielnie szereg doświadczeń. Po zajęciach razem z przewodnikiem zwiedzali Lublin, brali udział w wydarzeniach kulturalnych oraz spotykali się ze studentami.

„Spotkania z chemią” zostały zorganizowane przez UMCS po raz pierwszy i cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy zapewniają, że podobne inicjatywy będą podejmowane w następnych latach.

chemia1 chemia4