8 grudnia 2014 – Uczniowie LO im. ONZ zgłębiali tajniki…

umcs_lublin

Uczniowie LO im. ONZ zgłębiali tajniki Matury 2015 z prof. A. Pajdzińską i Prof. D. Chemperkiem

Dnia 05.12.2014r. odbyło się spotkanie Szkół Partnerskich na wydziale humanistycznym Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W tym roku hasłem przewodnim spotkania środowiska uniwersyteckiego i licealnego była nowa formuła matury pisemnej i ustnej z języka polskiego obowiązująca od 2015r., stąd tytuł spotkania brzmiał następująco: Matura 2015. Kod dostępu. Na warsztaty naukowe do Lublina pojechali uczniowie z klas: ID, IIH, IIIH. Opiekunami wyjazdu byli nauczyciele naszej szkoły: p. Helena Oleszczak, p. Barbara Łagód i p. Magdalena Żurawicz.

O godzinie 9.15 w pięknej i nowoczesnej auli władze uczelni wraz z profesorami UMCS przywitali bardzo ciepło licealistów i ich nauczycieli.

Pierwszy wykład skierowany do gości, którzy przyjechali z Lublina i różnych zakątków naszego województwa, wygłosiła znakomita uczona, znawczyni słowa poetyckiego prof.dr hab. Anna Pajdzińska. Pani profesor wprowadziła słuchaczy w tajniki analizy i interpretacji dzieła literackiego na przykładzie wiersza „Rozmowa o poezji” Stanisława Grochowiaka . Po dogłębnej analizie i interpretacji tekstu lirycznego wraz z przywołaniem wykorzystanych przez poetę konwencji literackich, wysłuchaliśmy bardzo interesującego wystąpienia prof. dr hab. Dariusza Chemperka. Pan profesor, wykorzystując talent mówcy i erudycję uczonego, przedstawił nam kryteria oceny wypracowania maturalnego, analizując i interpretując staropolski wiersz pt. ”Pieśń Panny VI” Jana Kochanowskiego.

Po wysłuchaniu dwóch pouczających i ciekawych wykładów licealiści dostali zaproszenie do wzięcia udziału w warsztatach dyskusyjnych przygotowanych dla mniejszych grup. Uczniowie z kl. IIH spotkali się z dr hab. D. Filar, która przeprowadziła z nimi ćwiczenia na temat – „Spójna interpretacja tekstu”. Pozostali licealiści spotkali się z dr hab. R. Szczerbakiewiczem i rozmawiali na temat – „Analiza i interpretacja przykładu poezji najnowszej. Wiersz „Gringo” Justyny Bargielskiej.

Bez wątpienia, zarówno wykłady prof. A. Pajdzińskiej, prof. D. Chemperka, jak i zajęcia indywidualne w grupach okazały się bardzo interesujące i pożyteczne dla uczniów.

W ocenie uczniów, spotkanie naukowe na UMCS w Lublinie było miłym wyjazdem integrującym poszczególne klasy oraz szansą na pogłębienie wiedzy do matury 2015 w niecodzienny, uniwersytecki sposób. Czekamy na kolejne, twórcze i przeprowadzone w przyjaznej atmosferze spotkania naukowe adresowane dla klas licealnych.

Sabina Golik kl. 2 h