7 stycznia 2020 – Nasi uczniowie w II etapie Olimpiady Języka Angielskiego!

Dominika Adamowicz i Gabriela Olszowy z klasy III H (opiekun: pani Patrycja Kanty), Kacper Kudach z klasy II E (opiekun: pani Renata Mokrzyńska) oraz Aleksandra Kudyba z klasy III C (opiekun: pani Anna Zych – Watrak) zakwalifikowali się do drugiego etapu XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, który odbędzie się na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie.

Do części pisemnej II etapu uczniowie przystąpią 10 stycznia 2020 r. Zakres obowiązującego tam materiału jest zbliżony pod względem trudności do wymagań, jakie stawiane są kandydatom na studia na filologię angielską. Uczestnicy rozwiązują dwa testy gramatyczne (wielokrotnego wyboru i tłumaczeniowy), test słownictwa (uzupełnianie podanego tekstu odpowiednimi słowami), test czytania oraz globalny test luk (cloze test). Na zakończenie uczestnicy rozwiązują test wiadomości kulturowych (wielokrotnego wyboru), który dzieli się na część amerykańską i brytyjską. Uczniowie z najlepszymi wynikami  zostaną zakwalifikowani do części ustnej, która odbędzie się na początku lutego.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!