7 marca 2018 – Rok Zerowy AGH – chemia

6 marca 2018 roku w czytelni naszej szkoły odbył się wykład dra inż. Juliusza Leszczyńskiego, pracownika naukowego Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie. Podczas spotkania z maturzystami z klas medycznych prelegent omówił zagadnienia z zakresu kinetyki chemicznej, wykorzystując m.in. doświadczenia chemiczne. Dla naszych uczniów były to bardzo ciekawe zajęcia utrwalające i poszerzające wiedzę zdobytą podczas lekcji chemii.

Spotkanie z młodzieżą odbyło się w ramach współpracy naszej szkoły z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie w związku z prowadzeniem kursów dokształcających pod nazwą Rok Zerowy AGH, mających na celu lepsze przygotowanie maturzystów do podjęcia nauki na studiach technicznych.

Podobne zajęcia odbywają się także z matematyki.