7 grudnia 2017 – Erasmus Plus w naszej szkole

W naszej szkole młodzież i nauczyciele przystąpili do nowego międzynarodowego projektu z programu Erasmus Plus, Partnerstwa Strategiczne „LEAD – Learning, Experiencing and Awareness of the Diversity”  (z j. ang.: „Nauka, Doświadczenie i Świadomość Różnorodności”), którego  realizacja rozpoczęła się 2 października 2017 roku i potrwa do 1 października 2019 r.W ramach projektu przewidziane są krótkotrwałe wizyty młodzieży w każdym kraju partnerskim. Oprócz Polski chęć współpracy zadeklarowały także inne państwa: Bułgaria, Włochy i Hiszpania. Przedsięwzięcie ma na celu utrwalanie pozytywnego wizerunku ludzi o różnym pochodzeniu, postrzeganie różnorodności jako zalety, a kryzysu imigracyjnego jako źródła pozytywnych rozwiązań na rzecz budowania wspólnoty międzyludzkiej. Zadaniem projektu jest także poszerzanie horyzontów uczniów oraz kształtowanie ich przyszłości w oparciu o współpracę. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 29 listopada – 5 grudnia 2017 roku w naszym liceum, gdzie młodzież miała okazję poznać innych uczestników projektu. Inicjatorem i koordynatorem podejmowanych działań w szkole była p. Bożena Sidor, a w realizację przedsięwzięcia zaangażowali się także inni nauczyciele języka angielskiego: p. Patrycja Kanty, p. Aneta Swatowska, p. Barbara Beda, p. Ewa Papierz, p. Marta Pindor, p. Renata Mokrzyńska, p. Walentyna Waszczuk-Różańska i p. Katarzyna Tkaczyk.

Wizyta gości rozpoczęła się od wycieczki po Krakowie. Uczestnicy projektu zostali powitani przez delegację z naszej szkoły, a potem wspólnie z licealistami uczestniczyli w warsztatach oraz kursie fotografii w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Uczniowie oraz nauczyciele zobaczyli Rynek Główny, zwiedzili kościół Mariacki i Wawel. Wieczorem uczestnicy przybyli do Biłgoraja, gdzie spotkali się z rodzinami uczniów biorących udział w projekcie.

W szkole goście uczestniczyli w spotkaniu z dyrekcją, brali udział w grach i zabawach integracyjnych, podczas których mogli podzielić się swoimi obawami i oczekiwaniami związanymi z projektem. Każda grupa przedstawiła prezentację o swoim kraju, kulturze, szkole oraz mieście, z którego przyjechała. W szkolnej stołówce uczestnicy posmakowali tradycyjnych polskich potraw, a po południu zwiedzali Biłgoraj i spędzali czas w towarzystwie swoich rówieśników.

W sobotę, podczas wycieczki po Kazimierzu Dolnym, przewodnik oprowadził młodzież po ruinach zamku z XIV-XVI wieku oraz wieży obronnej z II połowy XIII wieku. Następnie wszyscy udali się na Rynek w Kazimierzu, gdzie znajduje się słynna studnia i renesansowe kamienice, chętni mogli wejść do kościoła farnego św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja. W czasie wolnym uczniowie indywidualnie zwiedzali piękne uliczki miasta, robili zdjęcia i kupowali pamiątki.

W niedzielę, którą uczestnicy spędzali z rodzinami, bliżej poznali piękną okolicę, tradycje oraz polską kuchnię. Tego dnia nauczyciele udali się na całodniową wycieczkę do Warszawy.

Ostatniego dnia realizatorzy projektu uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli języka angielskiego, a później wybrali się na wycieczkę do Zamościa. Zwiedzili tam piękny Rynek Wielki, na którym podziwiali świąteczne iluminacje, a także liczne zabytki m. in. pomnik Jana Zamoyskiego i Bramę Lwowską oraz poznali historię miasta.

Po powrocie z Zamościa odbył się w szkole „wieczór kultury”, gdzie uczniowie zobaczyli tradycyjny strój biłgorajski, obejrzeli występ Zespołu Tańca Ludowego „Tanew” oraz posłuchali ludowych piosenek. Reprezentanci każdego kraju przygotowali quiz, w którym uczniowie mogli sprawdzić wiedzę zdobytą podczas realizacji projektu. Na zakończenie odbył się poczęstunek ze specjałami z różnych krajów.

Następnego dnia, po czułym pożegnaniu, goście opuścili  Biłgoraj, bogatsi o nowe przyjaźnie, przygody i wspomnienia. Podczas całej wymiany towarzyszyła uczestnikom projektu piękna polska zima, która uczniom z ciepłych krajów sprawiła ogromną radość.