7 czerwca 2024 – Nowy projekt – Wsparcie psychologiczne dla młodzieży

W maju 2024 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja inaugurująca projekty realizowane przez Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie. Do jednego z nich: „Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie” zostało zakwalifikowane nasze liceum jako jedna ze 120 szkół wybranych spośród 1000 aplikujących placówek województwa lubelskiego. Głównym celem działań wynikających z projektu jest rozwój środowiskowego modelu psychologicznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży poprzez budowę sieci wspólnie działających instytucji i podmiotów, w których rodzina, dzieci i młodzież otrzymują lub mogą otrzymać skoordynowane wsparcie jak najbliżej miejsca zamieszkania. Realizowany do 2029 roku projekt obejmuje etap szkoleniowy: wizyty studyjne, szkolenia i warsztaty, indywidualne doradztwo i wymianę wiedzy oraz etap operacyjny: konsultacje, wsparcie dla szkoły w rozwiązywaniu trudności uczniów z obszaru zdrowia psychicznego, współpracę w procesie diagnostycznym uczniów i współpracę ze specjalistami ze Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie.

Udział naszej szkoły w tym projekcie jest bardzo ważny ze względu na większe możliwości podejmowania działań w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży.